hegemon güç

Hegemon Güç Nedir?

Hegemon Güç, bir sistem içindeki bir yapının, diğerleri üzerinde üstünlük kurmasıdır.Peki ‘’Hegemon Güç’’ diyebilmemiz için üstünlük kurması yeterli midir? Gelin birlikte öğrenelim. Hegemon Güç olmayı sürdürmek için sadece kaba güç yeterli değildir.Burada en  önemlisi, diğer...
laiklik

Laiklik Nedir?

Laiklik, genel olarak bilinen anlamıyla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.Laikliğin ortaya çıkmasındaki temel husus; modern düşüncenin kurucularından olan John Locke'un, dini, ahlaki ve  felsefi  konularda yapılan tartışmaların otorite yoluyla bir karara bağlanamayacağı düşüncesidir.Yani...
nekbe terimi

Nekbe Terimi Nedir?

Nekbe terimi, Mısırlı şair Ahmet Muharrem tarafından kullanılmıştır. Nekbe Kelimesi,  geçen yüzyılın otuzlu yıllarında Filistin toprağının kaybedilmesini ifade etmektedir. Siyonistlerin Filistin topraklarını işgal etmesinden üç yıl önce yani 1945 yılında şair, vefat etmiştir. O,...
türk

TÜRK VE TURCHİA: Ülkelere Göre Değişen Bir Etimoloji

Türk kelimesinin birçok ülkeye göre değişen bir etimolojisi var. Batılılar bu kelimeyi kendi bakış açılarına göre tasvir ediyorlar ve Türk kelimesini, barbarlığı açıklar nitelikte kuvvet olarak tanımlıyorlar. Oysa bu kelime, hakimiyeti altına aldığı coğrafyalarda...
Sekülerizm

Sekülerizm Nedir?

Sekülerizm,  ''Dünya odaklı olma, bakış açısını Dünya’ya çevirme'' olarak açıklanabilir. Sekülerlik’in tarihsel sürecine baktığımızda, German-Anglosakson kültür ve medeniyetinde ortaya çıkarak şekillendiğini görüyoruz.Bir nevi ‘’dünyevileşme modeli’’ diyebiliriz. Sekülerizm ve Laiklik Hangi Noktada  Ayrılır? Hem ‘’ laiklik’’ hem...
ırkçılık

Irkçılık: Bir Terör İdeolojisi

Irkçı, sadece ırka bağlı olarak bazı ırkların üstünlüğüne, bazı ırkların ise aşağı olduğuna inanan kişidir. Irkçılık ise; bir toplumun yapı ve işleyişine nüfuz etmiş, açıkça ifade edilmiş veya edilmemiş, birey veya grupların ırka dayalı...
meb

MEB – Münhasır Ekonomik Bölge’nin Uluslararası Hukuktaki Yeri Nedir?

MEB kavramı, 1945 yılındaki Truman Bildirisi'ni izleyen 1970'li yıllara kadar devlet uygulamalarının bir geri yansıması olarak ve uluslararası örf adet olarak ortaya çıkmıştır. Okyanusların anayasası olarak anılan BMDHS' de, 3.Deniz Hukuku Konferansı'nda yapılan çalışmalar...

En Popüler Yazılar